stocarstvo1

Govedarstvo

Posjedujemo farmu kapaciteta 600 muznih krava sa pratećim kategorijama: telad, priplodne junice i tovna junad. Na farmi je 2015.godine izgrađen savremen objekat za smještaj grla sa centralnim izmuzištem. Krave su simentalske rase, holštajn-frizijen rase i križane (simentalac x red holštajn). Iz Njemačke smo uvezli priplodne junice i to:
junice simentalske rase 2015. godine i
junice holštajn-frizijen rase 2012. i 2015. godine.
Prosječna mlječnost po kravi za pomenuti rasni sastav je preko 6000 litara mlijeka. Kvalitet priplodnih junica je dobro poznat našim kupcima. Tovilište junadi je kapaciteta 800 grla u turnusu. Brojna priznanja i nagrade koje su osvojila naša grla na sajmovima su dokaz našeg kvaliteta i dugogodišnje tradicije.

Svinjarstvo

Kapacitet farme je 5000 tovljenika godišnje. Osnovna rasa je Švedski landras, a za industrijsko ukrštavanje koristi se V. Jorkšir i Pietren. Proizvode se priplodne nazimice i nerastovi za tržište, a kako je zapat zdrav i visokoproduktivan, naša svinja je veoma tražena i zadovoljava i najprobirljivije potrošače.

Fabrika stočne hrane

Kapacitet je 5 tona na čas. Proizvodi sve vrste smjesa i koncentrata, kompletne i dopunske, po vrstama i kategorijama domaćih životinja.