ratarstvo1

PD “Semberija” raspolaže sa 2 546 ha koja se nalaze na četiri lokaliteta: Novo Selo, Batković, Velino Selo i Obrijež. Na ovim površinama bavimo se proizvodnjom ratarskih i povrtlarskih kultura. Od ratarskih kultura proizvodimo merkantiknu pšenicu, merkantilni ječam, uljanu repicu, merkantilni kukuruz i merkantilnu soju. Osim ratarske proizvodnje uspješno se bavimo i povrtlarstvom. Kulture koje gajimo na našim površinama su grašak, boranija, krompir, mrkva, repa, paštrnjak, paprika, patlidzan, cvekla i paradajz.
Pored merkantilne proizvodnje dugi niz godina uspješno se bavimo sjemenarstvom u saradnji sa Novosadskim institutom, Banjalučkim institutom i Institutom Zemun polje, kao i sa Poljoprivrednim fakultetima Istočno Sarajevo, Novi Sad, Zemun i Banja Luka. Proizvodimo sjemensku pšenicu, ječam, kukuruz, soju i suncokret. Sjemenarstvom se bavimo za vlastite potrebe kao i za potrebe tržišta.