onama1

POLJOPRIVREDNO DOBRO
“SEMBERIJA” A.D.

76300 Bijeljina,
Novo selo bb;

Telefon – centrala: 055 / 209 – 828
Telefaks: 055 / 210 – 393
e-mail: pdsemberija@gmail.com