slajder03
onama1

Podaci o preduzeću

Kompletan pregled podataka o Poljoprivrednom društvu Semberija, a koji se nalaze na sajtu Banjalučke berze možete pregledati ovde