JAVNA LICITACIJA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) broj 589-5/15 od 27.04.2016. godine, Komisija za provođenje postupka javne licitacije za prodaju osnovnih sredstava, mehanizacije i opreme, raspisuje JAVNU LICITACIJU Predmet javne licitacije predstavlja prodaja osnovnih